หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ประชุมเข้ม ปรับแผนกิจกรรมวัฒนธรรม พร้อมรับสถานการณ์ Covid 19
สำนักศิลป์ประชุมเข้ม ปรับแผนกิจกรรมวัฒนธรรม พร้อมรับสถานการณ์ Covid 19

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-08-13 09:36:31

สำนักศิลป์ประชุมเข้ม ปรับแผนกิจกรรมวัฒนธรรม
พร้อมรับสถานการณ์ Covid 19

อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมบุคลากร ประชุมเข้ม ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งปรับแผนกิจกรรมในไตรมาสสุดท้าย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อาทิ งานนิทรรศการหมุนเวียน กิจกรรมดนตรีในสวนสุนันทา หรือการสร้างองค์ความรู้ในงานประณีตศิลป์ โดยยังคงมุ่งเน้นการนำศิลปวัฒนธรรมชาววังสู่สังคม เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”

#OACSSRU2020#OACMeeting
Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :
http://www.culture.ssru.ac.th/home
.
Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :
https://ssru.ac.th/home