หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ชาวสวนสุนันทาพร้อมใจถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
ชาวสวนสุนันทาพร้อมใจถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-07-13 11:15:10

ชาวสวนสุนันทาพร้อมใจถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

การถวายเทียนพรรษานั้น เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เกิดขึ้นจากในช่วงเข้าพรรษา พระภิกษุจะต้องประจำอยู่วัดใดวัดหนึ่งตลอด 3 เดือน ซึ่งในระหว่างนั้นพระภิกษุจะมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ มีความจำเป็นต้องใช้เทียนสำหรับจุดบูชา พุทธศาสนิกชนจึงร่วมกันถวายเทียนแก่พระภิกษุสงฆ์ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีไฟฟ้าใช้แล้วก็ตาม แต่พุทธศาสนิกชนก็ยังคงนิยมถวายเทียนพรรษาแก่วัดเพื่อสืบสานประเพณีของไทย . ด้วยภารกิจในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแก่วัดราชาธิวาสวิหารขึ้น ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ชาวสวนสุนันทาได้สืบสานประเพณีที่ดีงาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม และปัจจัยถวายพระ เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป . สำนักศิลปะฯ ขอขอบพระคุณชาวสวนสุนันทาผู้มีจิตศรัทธาในการสืบสานประเพณีไทยมา ณ โอกาสนี้ ซึ่งอานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่สว่างในยามค่ำคืน มีอานิสงส์เพิ่มพูน ปัญญาหูตาสว่างไส

.