หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกัน COVID-19
สำนักศิลป์ เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกัน COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-07-13 11:05:03

สำนักศิลป์ เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกัน COVID-19
ก่อนเปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 10 กรกฎาคม นี้


          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้วางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนเปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และแหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ โดยจัดทีมแม่บ้านและบุคลากร ฉีดพ่น และเช็ดน้ำยาทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อบริเวณจุดต่างๆ พร้อมจัดเตรียมพื้นที่จุดสแกนการเข้า-ออกของผู้ใช้บริการ รวมถึงจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
.
          เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำนักศิลปะฯ ขอความร่วมมือ ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้
1. ขอความร่วมมือผู้เข้าชมสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าเยี่ยมชม
2. ลงทะเบียนและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 และก่อนเข้ารับบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่จุดบริการ
3. จำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกิน 10 ท่าน เพื่อลดความแออัด และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร สำหรับกรณีการเข้าชมแบบหมู่คณะ จำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกิน 10 คน และขอให้ประสานงานล่วงหน้า
4. ทางพิพิธภัณฑ์มีการดูแลทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ ที่มีการสัมผัสบ่อยภายในอาคารสายสุทธานภดลและแหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ ทุก 2 ชั่วโมง
.