หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์เผยแพร่อัตลักษณ์สวนสุนันทาแก่คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัย
สำนักศิลป์เผยแพร่อัตลักษณ์สวนสุนันทาแก่คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-11-29 09:38:40

สำนักศิลป์เผยแพร่อัตลักษณ์สวนสุนันทาแก่คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัย


          13 พฤศจิกายน 2561 - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คุณพรพิมล    รัตนพิทักษ์, คุณวิชิต พิพัทธกุศลกุล, คุณยุทธนา เพชรโพธิ์ศรี, ว่าที่ร.ต.วินัย ชาคริยานุโยค และ ดร.สาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักศิลปะฯ ในด้านการให้บริการแหล่งเรียนรู้ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ โดยเน้นองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการพัฒนาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้สตรี จากลวดลายภาพวาดสีน้ำคุณข้าหลวงฯ มาเป็นต้นแบบลงบนผืนผ้าและแปรรูปต้นแบบลงบนวัสดุอื่นๆ อันเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา จนได้รับถึง 2 รางวัล คือ Excellence Award from Global Exhibition, Saudi Arabia และ Silver Prize ,The Korean Intellectual Property Office (KIPO) ในงาน Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2018 ) ณ ประเทศเกาหลีใต้