หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์เผยแพร่เอกลักษณ์สวนสุนันทาแก่อาจารย์จากอเมริกา
สำนักศิลป์เผยแพร่เอกลักษณ์สวนสุนันทาแก่อาจารย์จากอเมริกา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-11-28 08:57:50

สำนักศิลป์เผยแพร่เอกลักษณ์สวนสุนันทาแก่อาจารย์จากอเมริกา          27 พฤศจิกายน 2561 - อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยทีมภัณฑารักษ์ ได้มีโอกาสต้อนรับ Mr. Alex Brandt และ Mr.Larry Liu จาก University of North Carolina at Pembroke (UNCP) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เพื่อเรียนรู้และสัมผัสกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสวนสุนันทา ซึ่งทั้งสองท่านได้ให้ความสนใจในเรื่องของราชวงศ์และกิจวัตรของเจ้านายฝ่ายในเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมว่าเป็นอาคารที่มีความสวยงามน่าประทับใจมาก