หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
สำนักศิลป์ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-11-27 14:35:15

สำนักศิลป์ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

  

          อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ลานพิธี โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี


ขอขอบคุณรูปภาพจาก โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา