หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > อธิการบดีและคณะผู้แทนจาก Chia Nan University of Pharmacy & Science (CNU) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
อธิการบดีและคณะผู้แทนจาก Chia Nan University of Pharmacy & Science (CNU) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-11-21 13:38:15

อธิการบดีและคณะผู้แทนจาก Chia Nan University of Pharmacy & Science (CNU) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

         อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ได้มีโอกาสต้อนรับ Ph.D. Chen, Ming-Tyan อธิการบดีและคณะผู้แทนจาก Chia Nan University of Pharmacy & Science (CNU) ประเทศไต้หวัน ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เพื่อเรียนรู้และสัมผัสกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสวนสุนันทาให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น