หน้าหลัก > ข่าว > วันนี้ในอดีต > เชิงเทียนแก้ว ในพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
เชิงเทียนแก้ว ในพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-11-20 13:28:20

เชิงเทียนแก้ว ในพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี


ศิลปวัตถุที่จัดแสดงในนิทรรศการ “รฦกสวนสุนันทา มหาสถานการเรียนรู้” ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

โดยได้นำออกมาจัดแสดงในงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั้น

เชิงเทียนแก้ว สันนิษฐานว่าจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นของทีระลึกในงานพระบรมศพ มีตราประจำพระองค์ “ส” และข้อความจารึกว่า “ในการพระสพ สมเดจพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และสมเดจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรัตน โสภางทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี ปี ๑๒๔๒” หรือ ปีพุทธศักราช ๒๔๒๓