หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ประชาคมสวนสุนันทา ร่วมสมโภชน์องค์กฐินพระราชทาน
ประชาคมสวนสุนันทา ร่วมสมโภชน์องค์กฐินพระราชทาน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-11-20 13:17:15

ประชาคมสวนสุนันทา ร่วมสมโภชน์องค์กฐินพระราชทาน

          คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมพิธีสมโภชน์องค์กฐินพระราชทาน ณ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง โดยมี พระครูสุตชัยคุณ (วุฒินันท์ สจฺจวโร) รองเจ้าอาวาสวัดชัยสามหมอ เจ้าคณะอำเภอแก้งคร้อ เป็นผู้ทำพิธี