หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สวนสุนันทาอิ่มบุญ พิธีถวายผ้าพระกฐินฯ ยอดบริจาคทะลุล้าน
สวนสุนันทาอิ่มบุญ พิธีถวายผ้าพระกฐินฯ ยอดบริจาคทะลุล้าน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-11-20 13:20:04

สวนสุนันทาอิ่มบุญ พิธีถวายผ้าพระกฐินฯ ยอดบริจาคทะลุล้าน          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้มีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลนี้ โดยได้รับเงินทำบุญทั้งสิ้น 1,105,504 บาท สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้