หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-11-13 09:32:22

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 


          เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" สาขาบริหารธุรกิจ จากสภามหาวิทยาลัย