หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > เกร็ดประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระอัครมเหสีพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เกร็ดประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระอัครมเหสีพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 11:15:17

เกร็ดประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับ 

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

พระอัครมเหสีพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

  

พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ ๔

          สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๐๓ ภายในพระบรมมหาราชวัง เป็นพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา โดยได้รับพระราชทานนามว่า พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระองค์ทรงมีพระเชษฐาและพระขนิษฐาร่วมพระมารดาทั้งสิ้น 6 พระองค์ ได้แก่

1. พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย

2. พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์

3. พระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์

4. พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา

5. พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี

6. พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ


https://ssru.ac.th

http://www.culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU