หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้สวนสุนันทา
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-19 18:49:39

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้สวนสุนันทา

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีโอกาสต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ตำหนักที่ประทับเดิมของพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ ที่จัดแสดงศาสตร์ของศิลปะ คือ ดุริยศิลป์ ทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์ เพื่อเรียนรู้ความเป็นมา รวมถึงบริบทของสวนสุนันทาในด้านของความเป็นวังมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สามารถเข้าใจและนำไปปรับใช้กับการเรียนรู้ตลอดการศึกษาในรั้วสวนสุนันทาได้ ซึ่งตัวแทนนักศึกษาชาวจีนได้กล่าวว่า “ขอขอบคุณและยินดีที่ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ชอบประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าเกี่ยวกับที่นี่มาก ชอบผู้คน และชอบความเป็นสวนสุนันทา”