หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ติดตามการปรับปรุงอุโมงค์ เตรียมเปิดโชว์ในงานฉลอง 80 ปีสวนสุนันทา
สำนักศิลป์ติดตามการปรับปรุงอุโมงค์ เตรียมเปิดโชว์ในงานฉลอง 80 ปีสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:24:36

สำนักศิลป์ติดตามการปรับปรุงอุโมงค์ เตรียมเปิดโชว์ในงานฉลอง 80 ปีสวนสุนันทา


          วานนี้ (16 ตุลาคม 2561) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดประชุมติดตามการดำเนินงานการปรับปรุงนิทรรศการ “อุโมงค์ใต้เนินพระนาง” และการปรับภูมิทัศน์ เพื่อเปิดเป็นแหล่งการเรียนรู้เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีเนื้อหานิทรรศการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องถ้วยแห่งราชสำนัก และเครื่องเสวยแห่งราชสำนัก ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มี อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธานในการประชุม