หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ประชุมเข้ม วางแผนงานเชิงรุก รับปีงบประมาณ ’62 ตอบสนองนโยบายการจัดอับดับ QS World University Rankings
สำนักศิลป์ประชุมเข้ม วางแผนงานเชิงรุก รับปีงบประมาณ ’62 ตอบสนองนโยบายการจัดอับดับ QS World University Rankings

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:24:50

สำนักศิลป์ประชุมเข้ม วางแผนงานเชิงรุก รับปีงบประมาณ ’62 ตอบสนองนโยบายการจัดอับดับ QS World University Rankings          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมบุคลากรครั้งที่ 8 ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ชั้น 1 อาคารสายสุทธานภดล โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และอาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และความร่วมมือ เป็นประธานร่วมในการหารือและวางแผนการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของ QS World University Rankings และการดำเนินงานเชิงรุก โดยผสมผสานวัฒนธรรมแนวใหม่เข้าบูรณาการ เพื่อให้สังคมได้รับรู้และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น