หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์เผยแพร่ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมแก่เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา
สำนักศิลป์เผยแพร่ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมแก่เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:25:09

สำนักศิลป์เผยแพร่ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมแก่เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา


          วันนี้ (5 ตุลาคม 2561) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยสยาม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ถือโอกาสนี้ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ตำหนักเก่าอายุร่วม 100 ปี ที่ได้จัดแสดงวิถีชีวิตของ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 พร้อมด้วย สมเด็จฯ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี พระราชธิดา ซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้ ทำให้เครือข่ายการศึกษาได้รู้จักกับสวนสุนันทาได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น