หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง
ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-11-19 09:45:54

ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ณ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง

ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ณ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง จังหวัดชัยภูมิ  ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

และสำหรับการลงชื่อร่วมกิจกรรมตามตัวชี้วัดประเมินผลปฏิบัติราชการ สามารถลงชื่อได้ที่สำนักศิลปะฯ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น.

กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ณ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


03.00 น  ออกเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารสายสุทธานภดล


08.30 น.  เดินทางถึงวัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง


09.30 น.  คณะผู้บริหาร (แต่งกายชุดปกติขาว) เข้าร่วมพิธีในพระอุโบสถ


10.00 น.  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถ


11.00 น.   ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ณ ศาลาการเปรียญ


12.00 น.  ผู้บริหารและผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน


13.00 น.  เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา