หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-02-20 10:56:12