หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ถ่ายทำวีดิทัศน์แสดงความยินดีกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2560
ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ถ่ายทำวีดิทัศน์แสดงความยินดีกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2560

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-02-20 10:52:31