หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สภาคณาจารย์ฯ มรภ.เชียงราย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สภาคณาจารย์ฯ มรภ.เชียงราย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-02-05 12:10:41

สภาคณาจารย์ฯ มรภ.เชียงราย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล


31 มกราคม 2563 – อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้จึงได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของสวนสุนันทา ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ คณะอาจารย์ได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่การเป็นราชสำนักฝ่ายใน จนกระทั่งกลายมาเป็นสถาบันการศึกษา นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมของฝ่ายในผ่านการจัดแสดงต่างๆ อาทิ ห้องบรรทม ห้องทรงพระอักษร ห้องเครื่อง ห้องเสวย ห้องสรง ห้องทรงพระสำราญ เป็นต้น