หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > คณะอาจารย์จากประเทศฟิลิปปินส์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
คณะอาจารย์จากประเทศฟิลิปปินส์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-02-05 12:05:26

คณะอาจารย์จากประเทศฟิลิปปินส์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล


30 มกราคม 2563 - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีโอกาสต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย คณะอาจารย์จาก St. Theresa’s College, Cebu , St. Francis Academy, Cebu และ St. Mary’s Academy of San Nicolas ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสนี้จึงได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของสวนสุนันทา ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ คณะอาจารย์ได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่การเป็นราชสำนักฝ่ายใน จนกระทั่งกลายมาเป็นสถาบันการศึกษา นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมของฝ่ายในผ่านการจัดแสดงต่างๆ อาทิ ห้องบรรทม ห้องทรงพระอักษร ห้องเครื่อง ห้องเสวย ห้องสรง ห้องทรงพระสำราญ เป็นต้น ซึ่งคณะอาจารย์ต่างชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่าพิพิธภัณฑ์มีความสวยงามและน่าประทับใจมาก และต่างกล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นเช่นนี้