หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์เชื่อมสัมพันธ์สามราชภัฏเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาววังสู่เมืองล้านนา
สำนักศิลป์เชื่อมสัมพันธ์สามราชภัฏเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาววังสู่เมืองล้านนา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-02-05 12:00:06

สำนักศิลป์เชื่อมสัมพันธ์สามราชภัฏเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาววังสู่เมืองล้านนา

การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม เป็นพันธกิจหลักที่สำคัญของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยการนำองค์ความรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี โดยเฉพาะในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ มาถ่ายทอดด้วยกลวิธีต่างๆ ให้กับสังคม และเยาวชนรุ่นใหม่ ได้เข้าถึง รับรู้ และเข้าใจถึงบริบทของศิลปวัฒนธรรมไทย แม้ว่าจะอยู่ส่วนใดของประเทศไทย วัฒนธรรมของแต่ละภาค ถึงจะมีความแตกต่างกัน แต่พื้นฐานความเป็นไทยก็ยังคงสามารถเชื่อมโยงให้เข้าถึงกันได้


เมื่อวันที่ 20-23 มกราคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้หยิบยกวัฒนธรรมชาววังสวนสุนันทาไปเผยแพร่ยังมหาวิทยาลัยราชภัฏในดินแดนล้านนาถึง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง อินทรไชย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ให้การต้อนรับ
.
อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา และอาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการทั้งสองท่าน พร้อมด้วยบุคลากร ได้นำองค์ความรู้ด้านศาสตร์แห่งเครื่องหวานและเครื่องหอมในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ ไปเล่าขานพร้อมกับจัดกิจกรรมเวิร์กชอปให้กับนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้ลงมือทำเครื่องหวาน “สัมปันนี” และ เครื่องหอม “บุหงารำไป”
.
สัมปันนี ขนมไทยโบราณที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน มักใช้เป็นขนมมงคลในพิธีแต่งงาน เป็นขนมที่ทำจาก แป้งมันคั่ว อบร่ำควันเทียนหอมกรุ่นแล้วนวดผสมกับน้ำกะทิและน้ำตาลทราย เนื้อขนมจะละลายในปาก มีรสหวานและหอมกลิ่นควันเทียน กรอบนอกนุ่มใน รูปร่างคล้ายดอกไม้มีสีสันสวยงาม
.
บุหงารำไป เครื่องหอมชาววังสำหรับร่ำผ้าให้หอมแบบสาวชาววังหรือสามารถนำไปทำเป็นของชำร่วยก็ได้ ซึ่งการร่ำผ้านั้นเป็นหนึ่งในขั้นตอนการดูแลผ้าแบบชาววัง ไม่เพียงแต่เน้นการซักให้สะอาด แต่ทุกขั้นตอน ล้วนพิถีพิถันละเอียดประณีต โดยเฉพาะชาววังทั้งน้ำหอม น้ำอบน้ำปรุง เครื่องร่ำต่าง ๆ ว่ากันว่าชาววังไม่ว่าจะย่างกรายไปที่ไหน แม้ขนาดตัวไปแล้ว แต่กลิ่นก็ยัง “หอมติดกระดาน” อยู่ ซึ่งนักศึกษาต่างได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการตากแห้งและกระบวนการอบร่ำดอกไม้จนหอมกรุ่น และการบรรจงถักร้อยถุงบุหงา เพื่อพร้อมใช้สำหรับการอบร่ำผ้าหรือทำเป็นของชำร่วย
.
ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับทั้งสองราชภัฏจะอยู่ห่างไกลกันกว่าพันกิโลเมตร ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายราชภัฏก็มิได้เลือนหายน้อยลงไป ยังคงมีการสานสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย พร้อมทั้งช่วยกันสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่เยาวชนให้เห็นคุณค่า เข้าใจ และรักในศิลปวัฒนธรรมของชาติด้วยใจอย่างแท้จริง