หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์เตรียมความพร้อม งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักศิลป์เตรียมความพร้อม งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-02-05 11:54:33

สำนักศิลป์เตรียมความพร้อม งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 


ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ (21 มกราคม 2563) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง อินทรไชย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ อาจารย์ ดร.อดิเทพ วงศ์ทอง รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาววังสวนสุนันทา อีกทั้งยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย