หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-02-05 11:41:53

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง อินทรไชย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานกิจกรรมนั้น มีการบรรยายให้ความรู้ถึงความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรมชาววัง พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมเวิร์กชอป "บุหงารำไป" และ ขนมไทย "สัมปันนี