หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ มรภ.เชียงใหม่
งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ มรภ.เชียงใหม่

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-02-05 11:30:57

งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ มรภ.เชียงใหม่


ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ อาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานกิจกรรมนั้น มีการบรรยายให้ความรู้ถึงความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรมชาววัง พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมเวิร์กชอป "บุหงารำไป" และ ขนมไทย "สัมปันนี"