หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > พิพิธภัณฑ์มีชีวิต Night at the museum
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต Night at the museum

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-02-05 11:24:26

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต Night at the museum
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
ขอบพระคุณ สำหรับการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการพระจริยวัตรของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี พระราชธิดา ซึ่งประกอบด้วย ห้องพระประวัติ , ห้องบรรทม , ห้องพระอัจฉริยภาพ , ห้องทรงพระอักษร , ห้องทรงพระสำราญ , ห้องสรง และ ห้องเครื่องต้น
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง โดยไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-1601216