หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > 17 ธันวาคม 2562 – อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมประชุมบุคลากรวางแผนดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
17 ธันวาคม 2562 – อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมประชุมบุคลากรวางแผนดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-01-08 14:15:58

17 ธันวาคม 2562 – อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมประชุมบุคลากรวางแผนดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ตอบสนองนโยบายต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การหารือและเตรียมการกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum ครั้งที่ 9 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562