หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนเพลิดเพลินไปกับกิจการงานสตรีชาววัง งานศิลป์แห่งราชสำนักตั้งแต่วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนเพลิดเพลินไปกับกิจการงานสตรีชาววัง งานศิลป์แห่งราชสำนักตั้งแต่วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-01-08 14:05:42

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนเพลิดเพลินไปกับกิจการงานสตรีชาววัง งานศิลป์แห่งราชสำนักตั้งแต่วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562
ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 27)

ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ขอเชิญพบกับงานอบรม
เครื่องหอม "แป้งพวง" จำกัดจำนวน 100 ชุดต่อวัน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถลงทะเบียนอบรมได้ในวันงาน