หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ภาพบรรยากาศวันแรกของงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at The Museum ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการ "จารีตประเพณี ธรรมเนียมแห่งราชสำนักฝ่ายใน"
ภาพบรรยากาศวันแรกของงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at The Museum ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการ "จารีตประเพณี ธรรมเนียมแห่งราชสำนักฝ่ายใน"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-01-08 11:24:26

ภาพบรรยากาศวันแรกของงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at The Museum ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการ "จารีตประเพณี ธรรมเนียมแห่งราชสำนักฝ่ายใน" เรื่องราวความสำคัญของสตรีในราชสำนักสมัยรัตนโกสินทร์ การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของสตรีฝ่ายใน ท่ามกลางกฎระเบียบอันเคร่งครัด และการถวายความจงรักภักดี พร้อมการอบรมงานฝีมือในบรรยากาศแห่งอดีต เครื่องหอมบุหงารำไป และการออกร้านงานชาววังต่างๆ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นถึงวันที่ 22 ธันวาคม นี้ เท่านั้น