หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ขอบพระคุณสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม Night at the Museum นะคะ ทางสำนักฯ หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้พร้อมกับความสนุกสนานจากกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
ขอบพระคุณสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม Night at the Museum นะคะ ทางสำนักฯ หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้พร้อมกับความสนุกสนานจากกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-01-08 11:18:24

ขอบพระคุณสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม Night at the Museum นะคะ ทางสำนักฯ หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้พร้อมกับความสนุกสนานจากกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ

ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมได้ที่ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 21-22 ธันวาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 21.00 น. แล้วพบกันนะคะ