หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > บรรยากาศงานดนตรีเครื่องสายผสม วงตลาดน้ำตลิ่งชันที่ขับร้องและบรรเลงบทเพลง "เขมรโพธิสัตว์ ๒ ชั้น" ในงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum:“จารีตประเพณี ธรรมเนียมแห่งราชสำนักฝ่ายใน” ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
บรรยากาศงานดนตรีเครื่องสายผสม วงตลาดน้ำตลิ่งชันที่ขับร้องและบรรเลงบทเพลง "เขมรโพธิสัตว์ ๒ ชั้น" ในงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum:“จารีตประเพณี ธรรมเนียมแห่งราชสำนักฝ่ายใน” ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-01-08 11:10:20

บรรยากาศงานดนตรีเครื่องสายผสม วงตลาดน้ำตลิ่งชันที่ขับร้องและบรรเลงบทเพลง "เขมรโพธิสัตว์ ๒ ชั้น"
ในงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum:“จารีตประเพณี ธรรมเนียมแห่งราชสำนักฝ่ายใน”
ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล