หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ภาพบรรยากาศวันที่สอง ของงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at The Museum
ภาพบรรยากาศวันที่สอง ของงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at The Museum

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-01-08 11:06:30

ภาพบรรยากาศวันที่สอง ของงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at The Museum ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการ "จารีตประเพณี ธรรมเนียมแห่งราชสำนักฝ่ายใน" เรื่องราวความสำคัญของสตรีในราชสำนัก การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของสตรีฝ่ายใน พร้อมด้วยกิจกรรมการบรรเลงดนตรีไทยเครื่องสายผสม ในบรรยากาศยามค่ำบนตำหนักที่ประทับ โดยวง ตลาดน้ำตลิ่งชัน ซึ่งได้รับเกียรติจาก หม่อมไฉไล ยุคล ณ อยุธยา และหม่อมหลวงเทพฉัตร สวัสดิวัตน์ เข้าร่วมฟังการบรรเลงดนตรีในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการอบรมงานเครื่องหวาน ขนมไทยสัมปันนี และการออกร้านงานชาววังต่างๆ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นถึงวันที่ 22 ธันวาคม นี้ เท่านั้น