หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > บรรยากาศงานดนตรีเครื่องสายผสม วงตลาดน้ำตลิ่งชันที่ขับร้องและบรรเลงบทเพลง ลาวดวงเดือน ออกซุ้มลาว (เดี่ยวจะเข้)
บรรยากาศงานดนตรีเครื่องสายผสม วงตลาดน้ำตลิ่งชันที่ขับร้องและบรรเลงบทเพลง ลาวดวงเดือน ออกซุ้มลาว (เดี่ยวจะเข้)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-01-08 10:59:14

บรรยากาศงานดนตรีเครื่องสายผสม วงตลาดน้ำตลิ่งชันที่ขับร้องและบรรเลงบทเพลง ลาวดวงเดือน ออกซุ้มลาว (เดี่ยวจะเข้)
ในงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum:“จารีตประเพณี ธรรมเนียมแห่งราชสำนักฝ่ายใน”
ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล