หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ ร่วมงานเปิดตัวโฉมใหม่ บัตร “Thailand Museum Pass”
สำนักศิลป์ ร่วมงานเปิดตัวโฉมใหม่ บัตร “Thailand Museum Pass”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-12-11 10:40:28

สำนักศิลป์ ร่วมงานเปิดตัวโฉมใหม่ บัตร “Thailand Museum Pass”

28 พฤศจิกายน 2562 : อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมด้วยทีมภัณฑารักษ์ เข้าร่วมพิธีเปิดตัวบัตร Thailand Museum Pass ภายใต้การดำเนินงานโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ซึ่งบัตร Thailand Museum Pass นี้ เป็นบัตรโฉมใหม่ของ Muse pass ที่มีสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น มีพิพิธภัณฑ์ที่เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นถึง 64 พิพิธภัณฑ์ รวมถึง ร้านค้า ร้านอาหาร และที่พัก เข้าร่วมโครงการเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์มากขึ้น ซึ่งพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ ก็เป็น 1 ในเครือข่ายพิพิธภัณฑ์นี้มาอย่างต่อเนื่องถึง 8 ปี