หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์สวนสุนันทา ต้อนรับ สำนักศิลป์ มรภ.สุราษฎร์ธานี สานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม 2 ภาค
สำนักศิลป์สวนสุนันทา ต้อนรับ สำนักศิลป์ มรภ.สุราษฎร์ธานี สานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม 2 ภาค

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-12-11 10:26:41

สำนักศิลป์สวนสุนันทา ต้อนรับ สำนักศิลป์ มรภ.สุราษฎร์ธานี สานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม 2 ภาค

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ได้มีโอกาสต้อนรับ อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี พร้อมทีมงาน ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของสำนักศิลปะฯ ที่ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้แสดงศักยภาพการนำวัฒนธรรมชาววังสู่ระดับสากล ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้มีการหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และหาจุดเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 2 ภาค ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังได้นำสำนักศิลป์ มรภ.สุราษฎร์ฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญและเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นวังของสวนสุนันทา ผ่านการจำลองเหตุการณ์วิถีชีวิตชาววังสวนสุนันทาบนตำหนักพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 ซึ่งอาจารย์ธีรพันธุ์ ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสำนักศิลป์และการธำรงค์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมให้กับชนรุ่นหลังพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณในการต้อนรับที่อบอุ่นนี้