หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ประชุมติดตามความก้าวหน้า Google Arts and Culture
สำนักศิลป์ประชุมติดตามความก้าวหน้า Google Arts and Culture

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-12-11 10:21:04

สำนักศิลป์ประชุมติดตามความก้าวหน้า Google Arts and Culture

วานนี้ (25 พฤศจิกายน 2562) ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการ ประชุมวาระพิเศษ ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลสู่การเป็น Digital Museum บน Platform “Google Arts and Culture” พร้อมวางโครงเรื่อง ชูประเด็นวัฒนธรรมชาววังสู่สากล และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเพื่อให้สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่ง “Suan Sunandha : The Royal Arts & Culture นี้” จะสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ในช่วงต้นปีหน้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวสวนสุนันทาและนักท่องพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก