หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์เข้ารับการตรวจอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล
สำนักศิลป์เข้ารับการตรวจอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-12-11 09:48:57

สำนักศิลป์เข้ารับการตรวจอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล

18 พฤศจิกายน 2562 – คณะกรรมการโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ได้เข้าตรวจสำนักงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้ทำการตรวจ ห้องสำนักงาน ตัวอาคาร ห้องน้ำ รวมถึงความสวยงามทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งคณะกรรมการจะทำการรวบรวมผลคะแนน และแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง