หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงาน Google For Thailand (Google4TH) ในหัวข้องาน Leave No Thai Behind
อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงาน Google For Thailand (Google4TH) ในหัวข้องาน Leave No Thai Behind

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-12-11 09:43:33

         อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงาน Google For Thailand (Google4TH) ในหัวข้องาน Leave No Thai Behind ภายใต้การดำเนินงานโดย บริษัท Google ประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย Stephanie Davis, Managing Director, Google Southeast Asia กล่าวเปิดตัวโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อประเทศและคนไทย อาทิ โครงการฟรี WIFI Google Satation, โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล Google Primer, โครงการความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรม Digital Museum บนแพลตฟอร์ม “Google Arts & Culture” ซึ่ง Saisuddha Nobhadol Digital Museum หรือพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะปรากฏโฉมสู่สาธารณชนภายในต้นปีหน้า โปรดติดตามชม