หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-12-11 09:32:00

         สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ให้สอดคล้องกับแผนงาน ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมให้สามารถเข้าถึงทุกภาคส่วนของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้วางแผนการดำเนินงานโครงการที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันใกล้นี้ อาทิ กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum , กิจกรรมดนตรีในพระราชอุทยาน Music in the Royal Garden , กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร Cultural Roadshow เป็นต้น