หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 159 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 159 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-12-11 09:25:36

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 159 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมี ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และมี ผู้บริหาร, คณาจารย์, อาจารย์เกษียณ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 7.00 น. คณะผู้บริหารวางพานพุ่มสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ จากนั้นเป็นพิธีบวงสรวง โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ หัวหน้าพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และการแสดงรำถวายสักการะ ของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ กำกับการแสดงโดย อาจารย์วุฒิชัย ค้าทวี และในเวลา 10.00 น. เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ณ อาคารสายสุทธานภดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการถวายผ้ามหาบังสุกุล สังฆทาน และดอกไม้ธูปเทียน เพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี