หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > Night at The Museum "จารีตประเพณี ธรรมเนียมแห่งราชสำนักฝ่ายใน"
Night at The Museum "จารีตประเพณี ธรรมเนียมแห่งราชสำนักฝ่ายใน"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-11-27 15:27:41

Night at The Museum

"จารีตประเพณี ธรรมเนียมแห่งราชสำนักฝ่ายใน"

⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at The Museum ทรรศนานิทรรศการ "จารีตประเพณี ธรรมเนียมแห่งราชสำนักฝ่ายใน" เพลิดเพลินไปกับการฝึกอบรมงานฝีมือชาววัง งานศิลป์แห่งราชสำนัก ตลอดจนสดับรับฟังการบรรเลงดนตรีไทยเครื่องสายผสม และการออกร้านงานชาววัง ให้เลือกสรรอีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 27)

....................................................................

อบรมงานฝีมือชาววัง

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 - เครื่องหอม "บุหงารำไป"

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 - เครื่องหวาน "ขนมสัมปันนี"

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 - เครื่องหอม "แป้งพวง"

"ทุกวันเวลา 17.00 - 20.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวนจำกัด"

สามารถลงทะเบียนอบรมงานฝีมือได้ในวันงาน

....................................................................

ดนตรีในวัง

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 - 19.00 น. รับฟังการบรรเลงดนตรีไทยเครื่องสายผสม ในบรรยากาศยามค่ำบนตำหนักที่ประทับ โดยทุกท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง inbox ใน facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (จำนวนจำกัด)

....................................................................

นำชมนิทรรศการ

วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562 นำชมนิทรรศการ "จารีตประเพณี ธรรมเนียมแห่งราชสำนักฝ่ายใน" เรื่องราวความสำคัญของสตรีในราชสำนักสมัยรัตนโกสินทร์ การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของสตรีฝ่ายใน ท่ามกลางกฎระเบียบอันเคร่งครัด ตลอดจนการสนองพระเดชพระคุณรับใช้เบื้องพระยุคลบาท และการถวายความจงรักภักดีจนเป็นที่โปรดปราน พร้อมการสาธิตงานฝีมือและอาหารชาววัง ในบรรยากาศแห่งอดีต โดยแบ่งเป็น 2 รอบนำชม คือ รอบที่ 1 เวลา 18.00 น. และ รอบที่ 2 เวลา 20.00 น. ของทุกวัน

....................................................................

ออกร้านชาววัง

เชิญทุกท่านเลือกชมงานฝีมือและชิมอาหารไทยที่คัดสรรมาให้มากมาย อาทิ น้ำพริกลงเรือ ข้าวงบในตำหรับพระวิมาดาเธอฯ ขนมไทยชาววัง เครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ ปิ่นหอมจากแป้งพวง ฯลฯ ณ ลานหน้าอาคารสายสุทธานภดล