หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ขนมสัมปันนี หรือ สำปันนี
ขนมสัมปันนี หรือ สำปันนี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-07-30 11:26:32

ขนมสัมปันนี หรือ สำปันนี


ขนมไทยโบราณที่มีประวัติมาอย่างยาวนานตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีบันทึกว่า ท้าวทองกีบม้าเป็นผู้คิดค้นขึ้น โดยทำมาจากแป้งมันคั่ว คลุกเคล้ากับน้ำตาลและกะทิเคี่ยวยางมะตูม รสสัมผัสนุ่มละมุนลิ้น สีสันสวยงาม มีกลิ่นร่ำควันเทียนหอมกรุ่น

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำมาสาธิตให้กับผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการ "100 ปี เสด็จขึ้นตำหนักสวนสุนันทา" ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 เสด็จเข้ามาประทับในสวนสุนันทา

งานนิทรรศการนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพร้อมกับลิ้มรสขนมไทยโบราณได้ โดยแบ่งเป็นรอบนำชม เวลา 13.00 น. , 14.00 น. และ 15.00 น.