หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผู้ชมต้องมนต์บทเพลงคลาสสิค Royal Bangkok Symphony Orchestra
ผู้ชมต้องมนต์บทเพลงคลาสสิค Royal Bangkok Symphony Orchestra

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-07-30 11:04:22

ผู้ชมต้องมนต์บทเพลงคลาสสิค Royal Bangkok Symphony Orchestra
 

บรรยากาศการบรรเลงดนตรีเครื่องสาย โดย Royal Bangkok Symphony Orchestra วงดนตรีคลาสสิคฝีมือเยี่ยม ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมงานนิทรรศการ "100 ปี เสด็จขึ้นตำหนักสวนสุนันทา" ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 เสด็จเข้ามาประทับในสวนสุนันทา โดยได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยเดิม อาทิ บทเพลงพระราชนิพนธ์รัก, มยุราภิรมย์ ลาวแพน ขับไม้บัณเฑาะว์ ลาวเจริญศรี สนามหลวง ชีพจรลงเท้า Love in Spring และอีกหลายบทเพลงออเคสตร้าแห่งยุคคลาสสิค