หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ เสด็จเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ เสด็จเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-07-30 10:56:34

ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ เสด็จเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล


ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ (ยุคล) บุญจิตราดุลย์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา เสด็จเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ตำหนักที่ประทับเดิมของพระวิมาดาเธอฯ ในโอกาสที่ท่านหญิงเสด็จเยี่ยมชมในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นล้นพ้น ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด