หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมกับวัดเจริญสุขารามวรวิหาร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมกับวัดเจริญสุขารามวรวิหาร

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-07-30 10:35:01

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมกับวัดเจริญสุขารามวรวิหาร และ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระครูสมุทรปัญญาพล (พงษ์ศักดิ์ ปญฺญาพโล, ผจล.ชอ.) เจ้าอาวาสวัดเจริญสุขาราม เจ้าคณะตำบลบางนกแขวก เป็นประธานในการประชุม หารือเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม นี้


#OACSSRU2019#OACMeeting