หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ประชุมเข้ม วางแผนวัฒนธรรมเชิงรุกไตรมาสสี่
สำนักศิลป์ประชุมเข้ม วางแผนวัฒนธรรมเชิงรุกไตรมาสสี่

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-07-15 09:24:05

สำนักศิลป์ประชุมเข้ม วางแผนวัฒนธรรมเชิงรุกไตรมาสสี่
21 มิถุนายน 2562 – สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงานฯ ประชุมบุคลากรครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งวางแผนงานในรอบไตรมาสที่ 4 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมเชิงรุก โดยมุ่งเน้นสร้างความรู้ ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย