หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > พรุ่งนี้แล้ว...........
พรุ่งนี้แล้ว...........

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-07-15 09:16:41

พรุ่งนี้แล้ว...........
ใครที่พลาดกิจกรรมการฝึกอบรม
ในงานนิทรรศการ “100 ปี เสด็จขึ้นตำหนักสวนสุนันทา”
ตอนนี้กิจกรรมดนตรีในวัง ยังมีที่ว่างอยู่นะคะ
ท่านใดสนใจสามารถแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อได้ทาง Inbox
ที่นั่งเหลือแค่ 10 ที่ เท่านั้นนะคะ