หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นิทรรศการ 100 ปี เสด็จขึ้นตำหนักสวนสุนันทา
นิทรรศการ 100 ปี เสด็จขึ้นตำหนักสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-07-10 10:18:15

นิทรรศการ 100 ปี เสด็จขึ้นตำหนักสวนสุนันทา

บรรยากาศ วันที่ 2 ของงานนิทรรศการ "100 ปี เสด็จขึ้นตำหนักสวนสุนันทา" ที่กล่าวถึงเรื่องราวเมื่อครั้งที่พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 พร้อมด้วยพระราชธิดา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี เสด็จเข้ามาประทับในสวนสุนันทาเป็นครั้งแรก รวมถึงขนบธรรมเนียมชาววัง พระจริยวัตรของเจ้านายฝ่ายใน การเปลี่ยนผ่านตามกาลเวลา จนเข้าสู่การเป็นสถาบันการศึกษา