หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สวนสุนันทารวมใจ ร่วมพิธีฉลองพระนวกะ สืบสานพระพุทธศาสนา
สวนสุนันทารวมใจ ร่วมพิธีฉลองพระนวกะ สืบสานพระพุทธศาสนา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 10:55:36

สวนสุนันทารวมใจ ร่วมพิธีฉลองพระนวกะ สืบสานพระพุทธศาสนา

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีฉลองพระนวกะ ตามโครงการธรรมศึกษาครั้งที่ 25 โดยมี พระศรีวินัยโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการเจริญพระพุทธมนต์ บุคลากรของสวนสุนันทา ญาติกา ต่างปลื้มปิติ และยินดี พร้อมใจร่วมกันตักบาตรพระนวกะ ถวายเครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพล ซึ่งพระนวกะทั้ง 3 รูป จะศึกษาธรรมะในร่มกาสาวพัสตร์ เป็นระยะเวลา 15 วัน และจะมีพิธีลาสิกขา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงขออนุโมทนาบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
.
          พระนวกะ นั้น (นะ-วะ-กะ) แปลว่า ผู้ใหม่,ผู้บวชใหม่,พระใหม่ หมายถึงภิกษุที่มีพรรษายังไม่ครบ 5 พรรษา จึงยังต้องอยู่ในความปกครองดูแลของพระอุปัชฌาย์ ซึ่งจำนวนพรรษาของพระภิกษุใช้กำหนดลำดับอาวุโส ภิกษุที่มีพรรษา 1 ถึง 5 พรรษา เรียกว่า พระนวกะ 6 ถึง 10 พรรษา เรียกว่า พระมัชฌิมะ 11 ถึง 20 พรรษา เรียกว่า พระเถระ และภิกษุที่มีพรรษาเกิน 20 พรรษา เรียกว่า พระมหาเถระ


https://ssru.ac.th

http://www.culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU