หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ประชุมเข้ม วางแผนวัฒนธรรมเชิงรุกไตรมาสสามและสี่
สำนักศิลป์ประชุมเข้ม วางแผนวัฒนธรรมเชิงรุกไตรมาสสามและสี่

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 10:56:05

สำนักศิลป์ประชุมเข้ม วางแผนวัฒนธรรมเชิงรุกไตรมาสสามและสี่

          17 พฤษภาคม 2562 - อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีม รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในไตรมาสที่ 3 พร้อมทั้งวางแผนงานในรอบไตรมาสที่ 4 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมเชิงรุก โดยมุ่งเน้นสร้างความรู้ ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย #OACSSRU2019 #OACMeeting


https://ssru.ac.th

http://www.culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU